Disclaimer

Auteursrechten

De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan Peeme ICT Services BV, tenzij anders aangegeven. U kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Juistheid verstrekte informatie

We hebben veel aandacht besteed aan de inhoud van onze website, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze fouten bevat. Hoewel we dit vervelend vinden aanvaarden we daarvoor geen aansprakelijkheid. We vinden het wel prettig als u ons wijst op eventuele fouten, zodat we die kunnen corrigeren.

Aansprakelijkheid

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze website geen virussen of defecten bevat. Het is echter uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de juiste apparatuur beschikbaar is om de website te gebruiken, en dat alles wat de website zou kunnen beschadigen wordt uitgesloten. Peeme is niet aansprakelijk jegens enige persoon voor eventuele schade aan computerapparatuur als gevolg van het gebruik van deze website.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen zullen we op deze website publiceren.