Privacy statement

Peeme is gespecialiseerd in het leveren van ICT diensten voor bedrijven. Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren beschikken wij hierdoor over beperkte persoonlijke gegevens. De wijze waarop dat gebeurt is beschreven in dit privacy statement. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Peeme zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Omdat deze gegevensverwerkingen van Peeme binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Peeme ICT Services BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20057129, gevestigd aan Minervum 7067 te Breda, bereikbaar op telefoonnummer +31 88 733 6300 en per mail op privacy@peeme.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

Peeme heeft een Functionaris Gegevensbescherming (Security Officer) aangesteld. Deze functionaris is Karin Dekkers, bereikbaar op telefoonnummer +31 88 733 6300 en per mail op privacy@peeme.nl.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Peeme verwerkt de volgende gegevens voor de betreffende doeleinden:
 
Voornaam en achternaam:
∞ Contact opnemen voor commerciële voorstellen.
∞ Contact opnemen om IT support vragen te beantwoorden.
∞ Contact opnemen om IT projecten te bespreken.
 
E-mailadres:
∞ Contact opnemen voor commerciële voorstellen.
∞ Contact opnemen om IT support vragen te beantwoorden.
∞ Contact opnemen om IT projecten te bespreken.
 
Telefoonnummer:
∞ Contact opnemen om IT projecten te bespreken.
 
IP adres:
∞ Voor het aanbieden van IT support op afstand.

Rechtsgronden

Peeme verwerkt persoonsgegevens als dat nodig is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaatst wordt of als Peeme zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt Peeme waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (1) toestemming en/of (2) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvangers

Peeme zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde bewerkers. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ontvangers.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

Derde landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en Ijsland.
 
Peeme geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen is ook niet voornemens om dat te gaan doen.

Bewaartermijnen

Peeme bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.
 
Gegevens die verzameld worden met het contactformulier op deze website zijn niet persoonsgebonden en worden niet opgeslagen. Deze website maakt geen gebruik van cookies, aangezien het aanmaken van een account en inloggen op deze website niet mogelijk is. Daarnaast kunnen er geen berichten worden geplaatst en/of opgeslagen worden op deze website.
 
Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (1) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (2) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van de betrokkene

U kunt bij Peeme een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Peeme uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken.
 
Voor overige vragen, of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Security Officer Jürgen van Raaij via privacy@peeme.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij Peeme geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Tot slot

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Peeme passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit statement te wijzigen. Peeme heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.
 
– Versie 1.1, 14-5-2018.