Peeme ICT Services is gespecialiseerd in het leveren van ICT diensten voor bedrijven. Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren beschikken wij hierdoor over beperkte persoonlijke gegevens. De wijze waarop dat gebeurt is beschreven in dit privacy statement. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Hierbij houdt Peeme ICT Services zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Omdat deze gegevensverwerkingen van Peeme ICT Services binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens.